Pretraživanje

Projektni tim Grada Zagreba u posjetu Pavee Point Traveler & Roma Centru- nacionalnoj nevladinoj organizaciji u Dublinu

Projektni tim Grada Zagreba u posjetu Pavee Point Traveler & Roma Centru- nacionalnoj nevladinoj organizaciji u Dublinu
20.11.2019.
U okviru projekta Grada Zagreba pod nazivom „Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se – PARIZ“, projektni tim posjetio je nacionalnu organizaciju Pavee Point Traveler & Roma Center u Dublinu.
Dana 12. studenoga 2019. godine, projektni tim EU Projekta „PARIZ“ održao je sastanak sa predstavnicima organizacije Pavee Point u svrhu razmjene iskustava te predstavljanja samog projekta „PARIZ“.
Voditelj Projekta, gospodin Andrija Petrović, uz pratnju članova projektnog tima, izložio je ciljeve Projekta te upoznao predstavnike Pavee Pointa sa rezultatima koje želimo ostvariti u Projektu.
Razmijenila su se iskustva vezano uz rješavanje problematike pripadnika romske nacionalne manjine u Zagrebu i Dublinu te su predstavljene mjere iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kojeg provode gradska upravna tijela na razini Grada Zagreba, a tiču se inkluzije Roma, kao i ostvarivanju njihova prava na kulturnu autonomiju romske zajednice.
U okviru sastanka, prezentirane su aktivnost i alati vidljivosti Projekta pomoću kojih Grad Zagreb rad Gradske uprave želi učiniti vidljivijim i pristupačnijim građanima.
Gospođa Marianna Prontera, koordnatorica aktivnosti ispred Pavee Point organizacije, upoznala nas je sa zakonodavnim odredbama i lokalnim inicijativama o socijalnoj inkluziji Roma u društvo te predstavila rad same organizacije.
Pavee Point Traveler & Roma Center nacionalna je nevladina organizacija koju čine Putnici, Romi i pripadnici većinskog stanovništva koji rade u partnerstvu na nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini.
U proteklih trideset godina Pavee Point ima priznate rezultate u inovativnom i revolucionarnom radu koristeći kolektivni pristup razvoju zajednice u rješavanju problema Putnika i promociji prava Putnika.
Putnici i Romi u potpunosti su prepoznati i uvaženi kao manjinske etničke skupine koje su ponosne i sigurne u svoj kulturni identitet i ostvaruju svoja ljudska prava.  
Misija Pavee Pointa je doprinijeti poboljšanju kvalitete života, životnih okolnosti, statusa i sudjelovanja Putnika i Roma kroz inovativni rad na socijalnoj pravdi, većoj solidarnosti, razvoju, jednakosti i ljudskim pravima.
Uz razmjenu iskustava i primjera dobrih praksi, sa predstavnicima organizacije Pavee Point dogovorena i je i buduća suradnja u vidu sudjelovanja na završnoj konferenciji Projekta "PARIZ“ u svojstvu izlagača.
/slike/3-min.jpg
/slike/4-min.jpg
/slike/5-min.jpg
/slike/6-min.jpg
/slike/7-min.jpg
/slike/8-min.jpg
/slike/9-min.jpg
/slike/10-min.jpg
/slike/2-min.jpg
/slike/11-min.jpg
/slike/12-min.jpg
/slike/13-min.jpg
/slike/14-min.jpg
/slike/15-min.jpg
/slike/16-min.jpg
/slike/17-min.jpg
/slike/18-min.jpg
/slike/19-min.jpg
/slike/20-min.jpg
Grad Zagreb
URH
Obrtničko učiliste
Udruga Roma Hrvatske
Hzz
EU
Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz Europskog socijalnog fonda