Pretraživanje

O projektu

Ja sam Rom i cijeli Svijet je moj dom. (R. Seferović)
Me sem Rom sao Phuv hi mrno ćher. (R. Seferović)

Zašto smo pokrenuli ovaj projekt?

Projekt „Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se – PARIZ“ pokrenut je s ciljem poticanja motiviranosti, stručne osposobljenosti i zapošljivosti pripadnika romske nacionalne manjine.
 
Koristeći fondove Europske unije, ovim projektom Grad Zagreb zajedno s odabranim partnerima na projektu, pomažu nezaposlenim pripadnicima romske nacionalne manjine dobnog uzrasta 18 – 44 godine, s područja grada Zagreba, da se uključe u procese obrazovanja i osposobljavanja odraslih i tako poboljšaju svoju konkurentnost na tržištu rada, a u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg uključivanja u tržište rada/zapošljavanja, poboljšanja socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva.

Primjenom inovatinog modela razvoja life managmenta – ENTRE YOU, nezaposleni pripadnici romske nacionalne manjine dobnog uzrasta 18 – 44 godine, osnažit će svoje socijalne kompetencije, poboljšati komunikacijske vještine i poduzetnički način razmišljanja i tako postati „kreatori vlastitog života“.


Naziv programa:

  • Europski socijalni fond – ESF
  • Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  
  • Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina


Naziv projekta:

Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se - PARIZ


Nositelj Projekta:

Grad Zagreb – Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.325.104,28 kn
Vrijeme provedbe projekta: 2.4.2019. – 2.12.2020.


Opći cilj projekta:

Potaknuti motiviranost, stručnu osposobljenost i zapošljivost nezaposlenih pripadnika/ca romske nacionalne manjine dobnog uzrasta 18 – 44 godine


Specifični ciljevi: 

  1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih Roma/kinja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, a u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i umanjivanja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva
  2. Osnaživanje te razvoj i unapređenje “mekih” vještina nezaposlenih Roma/kinja
  3. Jačanje kompetencija stručnjaka koji profesionalno rade sa nezaposlenim Romima/kinjama, a u svrhu unapređenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada
 

Elementi projekta: 

  1. Odabir i osposobljavanje nezaposlenih Roma/kinja sa nižom razinom obrazovanja
  2. Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje Roma
  3. Promidžba i vidljivost
  4. Upravljanje projektom i administracija
 

Ugovaratelji:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU
Radnička cesta 1, Zagreb
Grad Zagreb
URH
Obrtničko učiliste
Udruga Roma Hrvatske
Hzz
EU
Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz Europskog socijalnog fonda