Pretraživanje

Poziv na okrugli stol na temu „Romi na tržištu rada – Mogućnosti i perspektive“

Poziv na okrugli stol na temu „Romi na tržištu rada – Mogućnosti i perspektive“
27.05.2020.

U okviru EU projekta pod nazivom ,,Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se -

PARIZ", a u cilju poticanja stručne osposobljenosti i lakšeg zapošljavanja pripadnika/ca Romske nacionalne manjine u Gradu Zagreb, dana 27. svibnja 2020. održati će se okrugli stol na temu „Romi na tržištu rada – Mogućnosti i perspektive“.

Na događanje su pozvani predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, kao i sve romske udruge koje djeluju na području Grada Zagreba.

Udruge - Poziv
Vijeće - Poziv

Grad Zagreb
URH
Obrtničko učiliste
Udruga Roma Hrvatske
Hzz
EU
Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz Europskog socijalnog fonda