Pretraživanje

Održan 3. sastanak projektnog tima

Održan 3. sastanak projektnog tima
10.06.2019.
Održan treći sastanak projektnog tima projekta „Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se- PARIZ
U utorak, 10. lipnja 2019., u dvorani Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava, Park Stara Trešnjevka 1, s početkom u 10:00 sati održan je treći sastanak projektnog tima projekta „Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se- PARIZ“
 
Na sastanku su dogovorene pripremne aktivnosti za javno predstavljanje projekta i 1. okrugli stol koji se planira održati 12. lipnja 2019.
Na okruglom stolu očekuje se 40 sudionika, voditelj projekta g. Petrović predstavit će projekt, a gosti predavači biti će Marija Halić, v.d predstojnica HZZ-a, Regionalnog ureda Zagreb, te prof. dr. Velimir Srića.
Projektnom timu izdana su zaduženja u organizaciji aktivnosti te su svi pozvani na aktivnu ulogu na okruglom stolu.
Organizacije civilnog društva koje predstavljaju romsku populaciju pozvane su da informaciju o predstavljanju projekta prenesu što većem broju članova svoje zajednice.
Na sastanku prezentirana su idejna rješenja za logotip projekta i ostale promidžbene materijale,
Projektni tim odlučio je o službenom logotipu projekta.
Ujedno, podnesen je izvještaj o pokrenutim postupcima javne nabave u okviru projekta.
/slike/IMG_20190517_101259361.jpg
/slike/IMG_20190517_101316606.jpg
/slike/IMG_20190517_101333950.jpg
/slike/IMG_20190517_101339425.jpg
/slike/IMG_20190517_101357920.jpg
/slike/IMG_20190517_101418523.jpg
/slike/IMG_20190517_101406488.jpg
/slike/IMG_20190517_101417215.jpg
/slike/IMG_20190517_101418523.jpg
Grad Zagreb
URH
Obrtničko učiliste
Udruga Roma Hrvatske
Hzz
EU
Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz Europskog socijalnog fonda