Pretraživanje

Elementi projekta

Odabir i osposobljavanje nezaposlenih Roma/Romkinja sa nižom razinom obrazovanja
 1.  Info radionice za pripadnike ciljne skupine
 2.  Odabir 50 nezaposlenih Roma/Romkinja
 3.  Osposobljavanje za deficitarna zanimanja
 4.  Nabava IT opreme

Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje Roma
 1. Provedba ENTRE YOU modela razvoja osobnog managementa
 2. Upoznavanja primjera dobre prakse u Republici Hrvatskoj
 3. Speed Dating s poslodavcima
 
Osposobljavanje stručnjaka koji profesionalno rade sa nezaposlenim Romima/kinjama
 1.  Izrada protokola podrške nezaposlenim Romima/Romkinjama
 2. Jačanje komunikacijskih vještina stručnjaka koji profesionalno rade sa pripadnicima marginaliziranih skupina
 3. Studijska putovanja
 
Promidžba i vidljivost
 1. Dizajn i tisak promidžbenih materijala
 2. Digitalno informiranje javnosti
 3. Medijsko informiranje javnosti i korisnika projekta
 4. Tematski okrugli stolovi
 5. Predstavljane rezultata projekta – Završna konferencija
 
Upravljanje projektom i administracija
Grad Zagreb
URH
Obrtničko učiliste
Udruga Roma Hrvatske
Hzz
EU
Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru Operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. iz Europskog socijalnog fonda